۱۰ ماین پاک رها شدند

110625 PP 3 (Medium)

۷/ثور/ ۱۳۹۲ – جنگ جویان طالب که ۲۷ ماین پاک را در ولایت کندهار ربوده بودند، از میان آنان، ۱۰ را به روز شنبه رها کردند.

این افراد برای یک هفته نزد جنگ جویان طالب در گروگان به سر بردند.

جاوید فیصل، سخن گویی والی قندهار می گوید که این افراد، هنگامی از سوی طالبان به گروگان گرفته شدند که مشغول پاک سازی ماین های کنار جاده یی در ولسوالی میوند بودند.

:” این ماین پاکان با شدت از سوی طالبان لب و کوب شده بودند و پس از آن رها شدند.”

هفته ی پیش، ۲۷ ماین پاک از ولسوالی میوند از سوی طالبان به گروگان گرفته شدند. ازین میان، ۱۷ تن از این ماین پاکان توانستند که با استفاده از موتر های شان از محل فرار نمایند.

ولسوالی میوند یکی از ناامن ترین ولسوالی های ولایت کندهار به شمار می رود که گشت و گذار طالبان در آن با گسترده گی وجود دارد.

گزارشگر: قیام نوری