۴۵ کشته: تلفات فاجعۀ قندهار

bus-accident-Iran

۷/ ثور/ ۱۳۹۲ – مقام ها در ولایت کندهار می گوید که تلفات واژگون شدن یک موتر مسافر بری در ولایت کندهار به ۴۵ کشته رسیده اند. این بس مسافر بری به روز جمعه از سوی جنگ جویان طالب آماج حمله قرار گرفته اند.

نفت ریخته شدن از این موتر مسافر بری در میانه ی یک سرک باریک در نزدیک مرز میان ولایت کندهار و هلمند برای چندین روز باقی مانده بود. مقام های امنیتی در ولایت کندهار این ساحه را برای داخل شدن، ساحه ی خطرناک گفته اند.

شام گاهِ روز جعمه این بس مسافر بری با یک موتر باربری برخورد نمود و به یک باره گی آتش گرفت.

عبدلرزاق، فرمانده پولیس ولایت کندهار می گویند که شماری از مسافران به گونه ی سوخته بودند که قابل شناخت نبودند.

جاوید فیصل، سخن گوی والی کندهار می گوید که در این روی داد مرگ بار ۴۵ تن کشته شدند و ۱۰ تن دیگر زخم برداشتند.

به گفته ی آقای رزاق، این موتر مسافر بری از هلمند سفر کرد بود و می خواست به کندهار بیاید و از آن پس به شمال کابل بیاید.

گزارشگر: قیام نوری