فضای کابل پوقانه باران خواهد شد

Pink_Balloons2

۶/ ثور/ ۱۳۹۲ – هنرمند امریکایی که قصد دارد ده هزار پوقانه را در ماه آینده در فضای شهر کابل رها خواهد کرد.

این کار از سوی یازمنی آربولیدا و ۱۳۰ رضا کار دیگر انجام خواهد شد و باعث حیرت شهریان کابل خواهد شد.

این پوقانه ها، البته به رنگ گلابی/صورتی خواهد بود.

آربولیدا می گوید که :” هر یکی از این پوقانه های که در فضای شهر کابل دیده خواهد شد، نشان دهنده ی باور فردی هر کسی به هنر و فرهنگ به عنوان راهِ به پیش روند خواهد بود.”

این پوقانه ها، در یک روز شنبه آن هم بدون آگاهی از پیش به فضای کابل رها خواهد شد تا این گونه هیجان و حیرت شهریان کابل را بیشتر سازد.

گزارشگر: قیام نوری