و باز هم زنی قربانی شد

girl-hanging-rope-suicide

۵/ ثور/ ۱۳۹۲ –  گزارش ها از ولایت بادغیس می رسانند که یک زن ۲۵ ساله با فتوای ملاءامامان و شورای محلی در این ولایت در ملای عام به دار آویخته شد.

 مقام های محلی در ولایت بادغیس می گویند که این زن به علت فرار از  خانه کشته شده است.

 میرویس میرزا خیل، رییس دفتر مطبوعات ولایت بادغیس می گوید که این زن ۲۵ ساله با یک مرد بیگانه { نامحرم} در ولسوالی آب کمری این ولایت فرار کرده بود.

 میرزا خیل می افزاید که این زن پس از آن که از سوی خانواده ی خسرانش پیدا شد، از سوی ملاء امامان در این ولایت به مرگ محکوم شد.

 تا هنوز از سرنوشت مردی که این زن گفته می شود با وی از خانه اش فرار کرده است، گزارشی در دست نیست.

 مقام های امنیتی می گویند که آنان بررسی ها را برای روشن شدن این پرونده آغاز کرده اند اما تاکنون هیچ مظنونی بازداشت نشده است.

  گزارشگر: قیام نوری