هیولای زلزله و سیلاب ها ۲۵ قربانی گرفت

image

۵/ ثور/ ۱۳۹۲ – پمقام ها در شمال کشور می گویند که دست کم ۱۴ تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های شدید در این بخش ها جان باخته اند.

هم زمان با آن، زمین لرزه ی شدید در بخش های شمال شرقی کشور به روز چهار شنبه ۱۱ کشته بر جا گذاشت و نزدیک به ۷۰ تن دیگر زخم برداشتند.

 سیلاب ها که سه ولسوالی ولایت بلخ را زیر پا کرده است، افزون بر این تلفات جانی، پنج تن ناپدید هستند و نزدیک به ۱۸۰۰ خانواده مجبور به ترک خانه های شان شده اند.

بسیاری از مواشی این خانواده های سیلاب زده نیز از بین رفته اند.

 هم چنان، سخن گوی والی ننگرهار می گوید که، سیلاب ها در ولایت ننگرهار نیز دست کم ۱۰ کشته بر جا گذاشت و بیش از ۱۰۰ تن دیگر زخم برداشته اند.

در این رخ داد مرگبار، نزدیک به ۱۰۰ خانه ی دیگر نیز ویران شده اند.

 یک مقام محلی از ولایت کنر می گوید که سیلاب ها در این ولایت باعث جان باختن یک تن و زخمی شدن چندین دیگر در این ولایت شده است.

شماری از خانه ها نیز در سیلاب های ولایت کنر ویران شده اند.

 زمین لرزه ی با قدرت ۵٫۷ درجۀ ریشتر کابل و بخش های از افغانستان را با شدت تکان داد. بر بنیاد بررسی های زمین شناسی، مرکز این زمین لرزه مهتر لام، مرکز ولایت لغمان گفته شده است.

گزارشگر: قیام نوری