تقویت ارتش هوایی کشور

Sniper pod improves capabilities, lethality of B-1

۴/ ثور/ ۱۳۹۲ – وزیران خارجه ی ناتو در بروکسیل – پای تخت بلژیک به روز سه شنبه در نشستی بر توان مند ساختن نیروهای هوایی افغانستان تعهد سپردند.

  اندرس فوگ راسموسن، دبیرکل ناتو می گوید که در بخش دوم کمک های شان در راستای نگه داری و تعمیر چرخ بال های ارتش هوایی افغانستان به مصرف خواهد رسید.

  این کمک ها هم چنان شامل آموزش به کار بردن چرخ بال های گون گون به تخنیک کاران نیروهای هوایی کشور  و توسعه ی توان مندی های تخلیه پزشکی نیروهای می باشد.

 به گفته ی آقای راسموسن :” این برنامه از ارزش بزرگی برای افغانستان برخوردار است و نیز نشان دهنده ی اهمیت تلاش های مشترک ناتو-روسیه در کمک به تقویت نیروهای امنیتی افغانستان می باشد.”

 این گفته ها در حالی ابراز می شوند که به تازه گی، بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان گفته است که ارتش هوایی افغانستان به تقویت بیشتر نیاز دارد در غیر آن ارتش پیادهء کشور به تنهایی در برابر آن چه که وی ” دشمنان” خطاب کرد، مبارزه درست را انجام داده نخواهد توانست.

گزارشگر: قیام نوری