شرکت “۷۸” درصد مردم در انتخابات ۲۰۱۴

AFGHANISTAN ELECTION

۱/ثور/ ۱۳۹۲ – یک بررسی تازه نشان می دهد که بیشتر مردم افغانستان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال  آینده متعهد هستند.

 این بررسی که از سوی مؤسسۀ ” دموکراسی بین المللی” انجام شده است، نشان می دهد  که نزدیک به ۷۸ درصد از شهروندان کشور برای رای دادن به رییس جمهور آیندۀ شان آماده هستند.

 در این بررسی، تا چهار هزار افغان شرکت داشتند و نظریات و دیدگاه های شان در پیوند با انتخابات گرد آوری شده است.

صدیق بره کی، رییس این نهاد می گوید ، با آن که ۵۰ در صد از شهروندان کشور، مشروعیت انتخابات گذشته را رد کردند، با این حال نیز،   ۷۸ در صد از مردم کشور دل بسته گی شان را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نشان  دادند.

انتظار می رود که، انتخابات ریاست جمهوری و شورای های ولایتی در ۱۶ حمل سال ۱۳۹۳ خورشیدی هم زمان برگذار گردد.

به تازه گی کمیسیون مستقل انتخابات کشور هشدار داده است که اگر امنیت مرکز های انتخاباتی تأمین نگردد، دشوار خواهد تا یک انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف در کشور برگزار گردد.

 این کمیسیون نیز گفته است که آنان فهرست ۷ هزار مرکز های رأی گیری را به نهاد های امنیتی کشور سپرده است.

گزارشگر: قیام نوری