افزایش گستردۀ حمله های طالبان در ۲۰۱۳

Taliban-580x435

۱/ ثور/ ۱۳۹۲ – پژوهش یک گروه مستقل به تازه گی نشان می دهد که حمله های طالبان افغانی و دیگر گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان در سه ماه نخست سال ۲۰۱۳ میلادی، افزایش یافته است. این موضوع، اما نشان دهندۀ این است که سال روان میلادی نیز، سالی پُر از خشونت خواهد بود…!

 این حمله ها، به گونۀ سازمان یافته سربازان ارتش ملی و پولیس ملی کشور را آماج قرار می دهند.

این در حالی است که بیشتر سربازان خارجی، حالا در صف های نخست جنگ نیستند. بر بنیاد این پژوهش، ۲۳۳۱ حمله های مخالفان مسلح دولت افغانستان در میان ماه های جنوری – مارچ انجام شده است و این شمار ۴۷ درصد افزایش را در مقایسه با سه ماه اول سالِ پار نشان می دهد.

 در بخشی از این گزارش آمده است که

 :” ما ارزیابی کرده ایم که افزایش کنونی خشونت ها در سراسر فصل جنگی در افغانستان ادامه خواهند داتش و این گونه سال ۲۰۱۳ پس از سال ۲۰۱۱ میلادی، هم چنان دومین سال پُر از خشونت بر شمرده خواهد داشت.

تنها چهار در صد این حمله ها ،  خارجی ها را آماج قرار خواهد داد.”

 مؤسسۀ غیر دولتی دفتر محافظتی، اسم همین ادارۀ که این پژوهش را انجام داده است، از سوی وزار خارجۀ ناوری و سازمان توسعه یی سوئیس حمایت می شود.

وزارت دفاع افغانستان نیز از ” افزایش گستردۀ” حمله های طالبان بر ارتش کشور خبر می دهد اما با آمار این نهاد پژوهشی مخالف است.

گزارشگر: قیام نوری