برنامۀ جامع برای حل بحران بی برقی زیر کار است

F55CF6F1-FB8C-4E6F-A3C7-8984CA66F3D4_w640_r1_s

 ۲۲/ حمل/ ۱۳۹۲ – اسماعیل، وزیر انرژی و آب کشور به تازه گی گفته است که یک برنامه دراز مدت ۲۰ ساله به هدف فراهم ساختن برق ارزان به تمام شهروندان کشور در حال عملی شدن است.

بانک توسعه یی آسیایی برای این برنامه یک و نیم میلیون دالر امریکایی فراهم ساخته است و این برنامه جامعه به صورت مشترک از سوی وزارت آب و برق و یک شرکت ساختمانی آلمانی عملی خواهد شد.

  اسماعیل افزوده است که تولید انرژی آفتابی در افغانستان به ۲۳ هزار میگاوات برق رسیده است و با عملی شدن این برنامه ، ۴ هزار میگاوات برق دیگر نیز به آن افزده خواهد شد.

قیام نوری