۳۰ کشته در زمین لرزه ی در ایران

5839

۲۱/ حمل/ ۱۳۹۲ –  مقام های ایرانی می گویند که زمین لرزه یی به شدت ۶٫۳ ریشتر در شهر بندری بوشهر دست کم ۳۰ کشته و بیش از ۸۵۰ زخمی بر جا گذاشته است.

این زمین لرزه در ۹۰ کیلومتری یگانه نیروگاه هسته یی بوشهر ایران رخ داده است اما در این روی داد به این نیروگاه هیچ آسیبی نرسیده است.

 باشنده گان و شماری از رسانه ها می گویند که پس لرزه هایی از این زمین لرزه در بحرین؛ کویت؛ قطر و امارات متحد عرب نیز احساس شده است و این موضوع باعث شده است که شماری از دفتر ها در ساختمان های بلند در این کشور ها دفتر های شان را ترک بگویند.

 گمانه زنی های وجود دارد که خانه های بیش از ۱۲ هزار باشنده گان یکی از روستا های این شهر ویران شده باشد.

  در همین حال؛ کمک های اولیه بهداشتی؛ غذا؛ لباس و دیگر مواد ضروری برای قربانیان این زمین لرزه ی نیرومند به محل روی داد فرستاده شده است.

 قیام نوری