۵ کشته در انفجاری در هلمند

Afghan girl killed in bomb attack

۲۱/ حمل / ۱۳۹۲ – مقام های محلی می گویند که در انفجاری در ولسوالی مارجه ی ولایت هلمند به روز سه شنبه دست کم ۵ تن کشته و چندین تن دیگر زخم برداشته اند.

 یکی از شاهدان می گویند که این افراد هنگامی کشته شدند که موتر حامل شان با یک ماین کنار جاده یی برخورد کردند.

 هم چنان وضعیت برخی از زخمیان این روی داد وخیم گفته شده است.  تاکنون هیچ گروهی مسوولیت این روی داد مرگبار را نپذیرفته است.

قیام نوری