بازگشایی مؤسسۀ کنفوسیوس در کابل

confucius2

۱۹/ حمل  ۱۳۹۲ – نهاد آموزشی کنفوسیوس دانش گاهِ کابل به روز یک شنبه همین هفته پس از یک وقه ی یک و نیم ساله دو باره باز شد. این نهاد آموزشی از ماه اکتوبر سال ۲۰۱۰ میلادی به این سو بسته بود.

 ژو فیهانک، سفیر چین در کابل در مراسم بازگشایی این نهاد آموزشی گفته است، بازگشایی این نهاد به گسترش روابط میان این دو ملت می انجامد

 :” چنین و افغانستان دوست ، همسایه و همکاران خوبی هستند. تبادله میان این دو ملت به ۲ هزار سال پیش بر می گردد.”

  همزمان با این حبیب الله حبیب، رییس دانش گاهِ کابل نیز از بازگشایی این نهاد استقبال می کند

:” چین و زبان چینی هر دو در سطح بین المللی نقش مهم را ایفا می کند. من آرزو دارم که دانش جویان زبان چینی در تقویت روابط دو کشور همکاری نمایند.”

نهاد آموزشی کنفوسیوس در سال ۲۰۰۸ میلادی در دانش گاهِ کابل ایجاد شده بود؛ اما این نهاد از ماه اکتوبر سال ۲۰۱۰ میلادی به علت نگرانی ها از امنیت اجتماعی بسته شده بود.

در حال حاضر صد دانش جوی افغانستانی زیر نظر سه استاد چینی مشغول یاد گیری مراحل نخستین زبان چینی در این نهاد هستند.

قیام نوری