کشته شدن یک عضو شورای عالی صلح- کندز

 528746_326219214170172_1770488557_n

۱۸/ حمل/۱۲۹۲ – میرزا علی، عضو شورای عالی صلح افغانستان در ولایت کندز کشته شد.

مقام های امنیتی در ولایت کندز می گویند که میرزا علی ناوقت های دی روز از سوی شش مرد مسلح ناشناس در نزدیکی خانه اش گلوله باران شد.

وی که پیش از این یکی از فرمان دهان مجاهدین، نقش میانجی را میان حکومت افغانستان و طالبان را در روند صلح به پیش می برد.

قیام نوری