مبارزه از نوع دوش به ضد کوکنار

file148

۱۵/ حمل / ۱۳۹۲ – گزارشگر: قیام نوری – هفت تن از جوانان ورزشکار ولایت بغلان برای آگاهی دادن دیگر جوانان کشور از خطرات و ضررهای مواد مخدر و بلند کردن فریادی به ضد کشت کننده گان کوکنار – فاصله ی درازی را دوش کردند.

دویدن به روی جاده های به درازای بیش از ۲۱۰ کیلو متر جاده آن هم بی وفقه – کاری دشواری بوده است. اما این جوانان ورزشکار در مدت دو شب و دو روز فاصله میان شهر بلخمری تا شهر مزار شریف را دور زدند.

عبدلروف رستم یک تن از همکاران این ورزشکاران در بیوند با این کار این ورزشکاران می گوید:

 «برای این که این بیماری تباه کننده از میان جوانان و جامعه نابدید شوند؛ این ورزشکاران این دوش را راه اندازی کردند«

این دوش در اواخر سال بار انجام شده است. کاری که با بذیرایی گرم صد ها تن از عاشقان و گرامی داران میله ی نو روز در شهر مزار شریف و شماری از مقام های محلی این ولایت رو به رو شده است.

اما- این کار به دور از خطر نیز نبوده است. آقای رستم از خطرات این کار می گوید:

راه های را که این ورزشکاران بیمودند امکان حضور نیروهای مخالف مسلح دولت از جمله طالبان نیز بوده است. همه ما نگرانی این را داشتیم که طالبان این جوانان را از بین نبرند. اما اینان جسورانه به دوش شان ادامه دادند. و استقبال مردم نیز رو به رو شدند.«

یکی از این ورزشکاران از انجام بی وفقه ی این ورزش سخن می راند

در ۲۰ کیلو متر – برای دقایقی وقفه داشتیم. اما به جز از همین وقفه کوتاه دیگر کدام وفقه یی نداشتیم.

این دوش به ابتکار خود این جوانان انجام یافته است و هزینه ی این کار نیز از سوی خود این ورزشکاران برداخت شده است.