چرا… ایالات متحدۀ امریکا؟

120315011600-lemmon-afghan-women-story-top

۱۴/ حمل / ۱۳۹۲ – جان کیری، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا در یک سفر نامنتظر به کابل، به گونۀ تحسین آمیز تعهد سپرد که حقوق زنان افغان را در اولویت برنامه های کاری سیاست خارجی اش قرار خواهد داد. اما دادن حقوق زنان افغان بیرون از توانایی ایالات متحدۀ امریکا است.

  و اکنون زمان آن فرا رسیده است که  این وعده های را که نمی توانیم به جا بیاوریم، دست برداریم.

در دوازده سال اخیر افغانستان و عراق چیزهای به ما آموختند؛ این که ما در انتقال دموکراسی غربی و تمام حقوق بشر به فرهنگ های بیگانه خوب نبودیم.

در فرجام، دستگاه دیپلوماسی و ارتش مان معیار های اجتماعی را نهادینه نتوانستند. بله، حقوق زنان افغان به حمایت  ایالات متحدۀ امریکا نیاز مند است اما نه به وعده های که وابسته به حضور سربازان امریکایی در افغانستان باشد.

بی تردید پس از سرنگونی رژیم طالبان ، کیفیت زنده گی بسیاری از افغان ها تغییر فوق العاده یی داشته اند. اما این پیشرفت ها ممکن است شکننده باشند.

همان گونه که خبرنگار ارشد رویترز در افغانستان در مجلۀ سیاست خارجی گفته است که رییس جمهور کرزی به گونۀ فزایندۀ برای دادن حقوق زنان به این قشر، بی میل است” و حکومت های محلی نیز برای دادن این حقوق کار های اثرگذار نکرده اند.

سی ان ان

برگردان: قیام نوری