جان باختن ۵ تن از جمله ۲ زن در رخ داد ترافیکی

bus-accident-Iran

۱۲/ حمل/ ۱۳۹۲ –  مقام های محلی  به روز دو شنب می گویند که ۵ تن در نتیجۀ برخورد یک موتر مسافربری و یک موتر باربری در شاه راهِ کابل-کندهار جان باختند

 در این رخ داد، ۳ تن دیگر نیز زخم برداشته اند

این رخ داد هنگامی به وقوع پیوست که پس از چاشت روز یک شنبه موتر مسافر بری اختیارش را از دست داد و با یک موتر مسافر بری برخورد نمود. در نتیجه دو زن، دو مرد و یک کودک کشته شدند.

مقام های ریاست ترافیک می گوید که در جریان نه ماه گذشته نزدیک به ۸۰۰ تن در رخ داد های ترافیکی جان باخته اند؛ بیش از ۲۰۰۰ تن دیگر نیز زخمی شده اند.

 عدم آشنایی راننده گان با  قوانین ترافیکی و معیاری نبود شاه راه ها از علت های اصلی رخ داد های ترافیکی در کشور پنداشته می شوند.

قیام نوری