توزیع کمک های انسانیی سربازان ارتش ملی

8597823458_1770b1db48_b

۱۰/ حمل / ۱۳۹۲ – سربازان نیروهای ویژۀ کندک هشتم ولایت ارزگان نخستین بار کمک های بشردوستانۀ شان را به باشنده گان روستای سفید خار غربی توزیع کردند.

  این کماندو ها که زیر نظارت نیروهای ائتلاف هستند، توانایی های شان را برای رساندن کمک های غیر نظامی به روستا نشینان نشان دادند.

این روستا نشینان هم چنان از نیروهای ویژه ارتش ملی در ولایت ارزگان خواستند که در آینده نیز برای فراهم ساختن این کمک های بشری به این روستا ها بیایند.

قیام نوری