نام “غیراسلامی” یک دختر افغان مانع تحصیلاتش است

lucina

۹/ حمل / ۱۳۹۲ – لوسینا بهار، دختر مهاجر افغان در پشاور میگوید مسئولان نمایندگی معارف در این شهر می‌گویند تا یک نام اسلامی انتخاب نکند، گواهی نامه فراغت صنف دوازده او را نمی دهد و از این رو ، وی نمی‌تواند تحصیلات عالی خود را ادامه دهد.

این دختر بیست و دو ساله می گوید در سال ۱۳۸۹ از مکتب خصوصی لیسه رابعه بلخی در پشاور از صنف دوازده فارغ شده اما به خاطر نامش تاکنون موفق نشده که گواهی نامه پایان صنف دوازده خود را از دفتر نمایندگی وزارت معارف افغانستان در پشاور دریافت کند.  این مدرک برای ورود به دانشگاه ضروری است.

لوسینا می‌گوید: “تصدیق گواهی نامه ام باید از طرف دفتر نمایندگی وزارت آموزش وپرورش افغانستان در شهر پشاور تایید گردد ولی مسئول دفتر نمایندگی وزارت معارف به نام “لوسینا” حساسیت نشان داده وآن را یک نام روسی وغیر اسلامی تعریف میکند.”

لوسینا افزود که نامش روسی نیست، بلکه  ارمنی است و اینکه در تماس اسنادش به شمول تذکره نامش لوسینا بهار نوشته شده وهرگز نمیخواهد نامش  را تغییر دهد.

این دخترپناهجوی افغان افزود: “چون در پاکستان به دنیا آمدم تذکره افغانی نداشتم. در خانه مرا لوسینا می گفتند و در مکتب تا صنف دهم “بهار”نوشته شده بود.  ولی وقتی تذکره افغانی گرفتم، نامم را  لوسینا بهار در تذکره نوشتم.”

خانم بهار می‌گوید: “بعد از آنکه دفتر نمایندگی معارف افغانستان در پشاور از نامم انتقاد کردند و آن را نامی غیر اسلامی و روسی دانستند. آنها از من خواستند که نامم را تغییر دهم.

من به وزارت معارف در کابل رفتم و موضوع را به مسئولان  تدریسات ثانوی در میان گذاشتم. آقای دستگیر منیر، رییس عمومی تدریسات ثانوی به مسئولان نمایندگی معارف افغانستان مقیم پشاور دستور تایید گواهی نامه ام را داد، ولی مسئولان نمایندگی معارف در پشاور از اجرای این دستور خودداری می‌کنند.”

برای وضاحت بیشتر این موضوع چند مورد با مسئولان نمایندگی معارف در پشاور تماس گفتم اما آنها حاضر به گفتگو نشدند.  مقامات نزدیک به مقام مسئول نمایندگی معارف می‌گویند علت اصلی صادر نشدن سند فراغت لوسینا بهار مشکل در اسناد تحصیلی او است نه در نام او.

وزارت معارف افغانستان،  در قنسول‌گری عمومی افغانستان در پشاور نمایندگی دارد. مسئولیت این دفتر نمایندگی، ثبت وبررسی اسناد تحصیلی پناهجویان افغان ازمکاتب خصوصی است. معمولا دانش‌آموزان افغان بعد از تایید دفتر نمایندگی وزارت معارف و امضاء‌ اتشه یا مسئول این نمایندگیگواهی نامه واسناد تحصیلی شان را دریافت کنند.

بر اساس آمار این دفترنمایندگی، حدود صد و پنجاه هزار دانش آموز پناهجوی افغان در پاکستان سرگرم تحصیل هستند وحدود سیصد مکتب در دفتر این نمایندگی ثبت هستند