طالبان یک زن و یک کودکش را گلوله باران کرد

kid-killed-taliban-shooting-helmand

۴/ حوت/ ۱۳۹۲ – مقام های محلی در ولایت هلمند می گویند که طالبان به روز شنبه یک زن و یک کودک اش را با گلوله از پا در آوردند.

محمد لال احمدی، رییس شورای ولایتی ولایت هلمند می گوید که این رویداد زمانی در ولسوالی سنگین این ولایت رخ داد که طالبان مسلح بر یک موتر حامل مسافران غیر نظامی گلوله باری کردند.

وی می افزاید که علت این گلوله باری هنوز روشن نشده است و بررسی ها در این باره جریان دارد.

پس از این روی داد مردمان محل دست به اعتراضات زدند و خواستار عدالت شده اند.

این معترضان که جسد های این زن و کودکش را به لشکرگاه مرکز ولایت هلمند با خود آورده بودند، حکومت را به علت فراهم نساختن امنیت در ولسوالی سنگین مورد انتقاد قرار دادند.

سنگین از جملۀ یکی  از ولسوالی های ناامن در ولایت هلمند به شمار می رود، جایی که مقام های محلی بار ها آماج حمله های شورشیان قرار گرفته اند.

قیام نوری