طالبان دشمنی با معارف را باید بس کند: حامد کرزی

karzai

۳/ حمل / ۱۳۹۲ – گزارشگر: قیام نوری – رییس جمهور کرزی که در مراسم گشایش رسمی سال آموزشی ۱۳۹۲ خورشیدی سخن می زد، می گوید طالبان و یا هم کسانی که با استفاده از نام طالب دست به بسته کردن مکتب ها می زنند، باید از این کار شان دست بردارند.

به گفتۀ کرزی، آموزش و پرورش یکی از حکم های بنیادین دین مقدس اسلام است و دشمنی با معارف دشمنی با انسانیت و بنیاد های دین اسلام است:

” طالبان! با مکتب رفتن دشمنی نکنید. بگذارید که ترقی کنیم. در گشایش مکتب ها مردم افغانستان را کمک کنید. بگذارید تمام شاگردان مکتب بروند. اگر باسواد و تعلیم دیده شدند، باز ما از کمک های خارجی بی نیاز خواهیم شد.”

رییس جمهور کرزی می افزاید که راه نجات کشور در با سواد شدن کودکان و جوانان افغانستان است:

” تعلیم راه نجات از کمک های خارجی است. بخاطر همین بی سواد ما است که غلام خارجی ها هستیم. پس کسانی که در افغانستان  پاکستان مکتب می سوزانند و به روی شاگردان مکتب ها تیزاب می پاشند، به عنوان یک انسان از آنان درخواست می کنم که این کار شما در ضدیت با انسانیت است.”

رییس جمهور کرزی همچنان در این مراسم از علما و بازرگان کشور خواست تا در بازگشایی  و ایجاد مکتب ها برای کودکان این کشور دست به کار شوند و سهم شان را در گسترش دامنۀ سواد و معارف انجام دهند.

به گفتۀ رییس جمهور کرزی آموزگاری یکی از بهترین شغل های جهان است و اگر وی :” ده سال پیش از امروز، یک رییس جمهور نه، بل یک آموزگار می بود” زنده گی بی دغدغۀ می داشت، آرام و مرفع می و بود و کمتر از حالا پیر می شد.

مقام های وزارت معارف اما، از رفتن نزدیک به ده میلیون شاگرد به مکتب های سراسر کشور، در سال تازۀ خورشیدی سخن می گویند.

اما باید افزود که هنوز هم صد ها هزار دانش آموز ، به ویژه در بخش های ناآرام جنوب کشور از رفتن به مکتب ها به علت ناامنی های شدید همچنان محروم اند.