ویژۀ گفت وگویی چادری با مسعوده آرزو – نخستین بانویی رییس فدراسیون بدمنتون کمیتۀ ملی المپیک

Masuada Arezo copy

بانوان ورزشکار با چالش های فراوان و تبعیض دست به گریبان اند: مسعود آرزو

قیام نوری –

مسعوده آرزو، نخستین دختر بانویی است که در ده سال اخیر به حیث رییس فدراسیون بدمنتون کمیتۀ ملی المپیک افغانستان مقرر می شود. وی بنیاد گذار نشریۀ های به نام ” من و تو ورزش”  و صدای ورزش است. یک رادیویی ورزشی به نام جوانان و ورزش ساخته است. مدت پنج سال خبرنگار ورزشی بوده است و هم اکنون دانشجوی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاۀ کابل است.

مسعوده در گفت و گوی ویژۀ با چادری درد دل می کند.

 چقدر سخت است که یک دختر خانم رهبر باشد؟

” اگر از توانایی یک دختر خانم برای رهبری حرف بزنیم، هیچ مشکلی در این جا وجود ندارد؛ بل یک کار ساده یی است که در رهبری قرار بگیرد. اما، جامعۀ سنتی رهبری دختر را نمی پذیرد. ولی با آن هم مبارزه باید کرد. باید گفت که این تنها آقایان نیستند که می توانند در مقام های رهبری قرار بگیرند، بل دختر خانم ها نیز چنین توانایی های دارند.”

ریاست فدراسیون های بیشتری به بانوان تعلق بگیرد

” من هرگز به تنهایی خود از حقوق دختران ورزشکار در کمیتۀ ملی المپیک دفاع کرده نمی توانم. خوب تر است که دست کم ۳۰ در صد از ریاست فدراسیون های کمیتۀ ملی المپیک به بانوان تعلق بیگیرد.

در حال حاضر، از میان ۴۸ فدراسیون کمیتۀ ملی المپیک تنها یک فدراسیون آن به دختران تعلق گرفته است و این موضوع اصلن مناسب نیست.”

عمده ترین مشکلات بانوان ورزشکار چه ها هستند؟

” بانوان ورزشکار مشکلات فراوان دارند. مثلن، ما برای دخترخانم ها تنها یک ورزشگاه داریم.

۲٫ امکانات مالی کمتری برای دختران ورزشکار وجود دارد

۳٫ تجهیزات مناسب برای تمرینات ورزشکاران دختر نیستند

۴٫  مربیان حرفه یی برای دختران ورزشکاران در افغانستان وجود ندارد. مربیانی که سواد خوبی در بارۀ ورزش داشته باشند.

۵٫ نبود وسایط نقلیه برای دختران هم وجود ندارد.
و این مشکلاتی را که به شما بر شمردم از بزرگترین و عمده ترین مشکلات بانوان ورزشکار در افغانستان هستند. “

 آیا کار های حکومت افغانستان برای رشد ورزش در افغانستان قناعت بخش بوده اند؟

”  در مجموع دولت برای رشد ورزش کاری چشم گیری نکرده است. اما، از این میان، کمیتۀ ملی المپیک برای رشد ورزش بانوان خیلی کوشیده است. حتا این کمیته پیش نهاد کرده است که بودجه بانوان ورزشکار جدا شوند. اما، تا هنوز این بودجه تصویب نشده است. “

دست آورد های دختران ورزشکار را در سال های پسین چگونه ارزیابی کردید؟

” خُب، بانوان ورزشکار در سال های اخیر دست آورد های خوبی داشته اند. مثلن، تیم ملی فوتبال بانوان کشور که در بازی های آسیایی شرکت کردند، توانستند مقام نائب قهرمانی این بازی ها را به نام خود رقم بزنند.

هم چنان در رشتۀ وزنه برداری ما مدال های زیادی به دست آوردیم.”

دورنمای ورزش دختران کشور را چه گونه می بینید؟

” این امید واری وجود دارد که ورزش افغانستان تا دو سال آینده پیشرفت چشم گیری خواهد کرد. اگر وضعیت کنونی هم چنین ادامه یابد، ورزش کشور رشد خوبی خواهد کرد؛ چون همه به ورزش علاقه مند شده اند.”

آیا “آرزو”ِ خبرنگار و ورزشکار، برای بانوان ورزشکار آرزوی دارد؟

” یقینا! آرزوی من این است که تنها من یگانه دختر نباشم که ریاست یکی از فدراسیون های  کمیتۀ ملی المپیک را بر دوش کشیده است. آرزو دارم که دختران بیشتری در رهبری ریاست های کمیتۀ ملی  المپیک بیایند.

هم چنان، سخت آرزو دارم که یک ورزشگاهِ ویژۀ بانوان در کابل ایجاد شود. چشم به راه هستیم که فدراسیون بدمنتون افتخاراتی خوبی داشته باشد.”