خشونت در برابر زنان یک معضل ملی است

_MG_1253

۲۵/ حوت/ ۱۳۹۱ – گزارشگر: قیام نوری – فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان  و فعال حقوق زن  می گوید که یکی از بزرگ ترین نگرانی ها در دهۀ پسین این بوده است که مشکل خشونت در برابر زنان به عنوان یک معضل ملی در صدر برنامه های کاری دولت افغانستان جا نداشته است.

بانو نادری که در نشستی گرامی داشت از مقام زن به ابتکار ائتلاف احزاب و سازمان های دموکرات و ترقی خواه در کابل، سخن می گفت، تأکید می ورزد که این مسآلۀ باید یکی از اولویت های کاری نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان باشد:” رییس جمهور به شکل مطقعه یی روی خشونت در برابر زنان صحبت می کند.

اما هنوز در صدر اولویت های ملی بر شمرده نمی شود. اما، ما و شما  که ۲۰۱۴ را در پیش رو داریم، به این معنی است که انتخابات را نیز در پیش رو داریم. ما باید معضل خشونت علیه زن را با یک صدای قوی به نامزدان انتخابات برسانیم که این معضل را به عنوان یک برنامۀ ملی در برنامه های انتخاباتی شان بگنجانند.”

بانو نادری ، همچنان برای کاهش و محو خشونت ها در برابر زنان در کشور پیش نهاد می کند که:

  1. زنان افغان از سراسر کشور باید یک پارچه ، هماهنگ  و بسیج شوند
  2. احزاب سیاسی ، مردان را باید از حقوق زنان آگاه ساازند
  3. أحزاب سیاسی باید سطح آگاهی عامه را در رابطه به قانون منع خشونت – نافذۀ سال ۲۰۰۹ –  را افزایش دهد.

شماری از اعضای مجلس نماینده گان، استادان دانشگاه، فعالان جامعۀ مدنی و حقوق زن و ده ها تن از شهریان کابل در این نشست حضور داشتند.

در این نشست، استاد صیهون از اعضای رهبری ائتلاف احزاب و سازمان های دموکرات، تربیت عقلانی شهروندان کشور را یکی از راه های حل برای محو این معظل برشمرد:” تا زمانی که ما انسان عقلانی، مدنی ، مدرن و آگاه به زمان در کلیت جامعه تربیه نکنیم، ما نمی توانیم از حقوق زنان و آزادی های آنان حرف بزنیم.”

جنبش آزادی خواهانۀ زنان برای حقوق مساوی صد سال پیش از امروز { سدۀ بیستم }    از شهر نیویارک امریکا آغاز شد. این جنبش ، پس از آن به یک حرکت جهانی مبدل شد.

امریکا، در سال ۱۹۰۹ میلادی برای نخستین بار از روزی جهانی زن تجلیل کرد. برای نخستین بار در هشتم ماه مارچ سال ۱۹۷۵ میلادی، سازمان ملل متحد روز جهانی زن را یاد کرد. هشت مارچ یا روز جهانی زن از سال ۱۹۶۵ خورشیدی به این سو در افغانستان تجلیل می شود.