۲۱ تُن هروئین به دست آمد

heroin_1749526c

۲۳/ حوت/  ۱۳۹۱ – به گفتۀ مقام های محلی در ولایت ننگرها، نزدیک به ۲۱ هزار کیلو گرام { ۲۱ تُن} مورفین و هروئین از سوی پولیس در این ولایت ظبط شد.

بر بنیاد گفته های این مقام ها، این محمولۀ مواد مخدر در یک عملیات مشترک با نیروهای ضد مواد مخدر روسیه و نیروهای امنیتی کشور به دست آمده است. در این عملیات از چرخ بالها نیز به کار رفته است.

در سال های اخیر این یکی از بزرگ ترین عملیات های است که در نتیجۀ آن یکی از بزرگ ترین محموله های مواد مخدر در کشور به دست می آید.

جنرال عبدالخلیل بختیار، رییس این عملیات نظامی می گوید که نیروهای ویژۀ کشور به روز سه شنبه این مأموریت را در یکی از خانه های مسکونی در ولسوالی شیرزاد این ولایت انجام دادند.

به گفتۀ وی ، افزون بر به دست آمدن نزدیک به ۲۱ تن مواد مخدر،  محمولۀ بزرگی از مواد کیمیاوی از جمله آلمونیم کلوراید که به گونۀ غیر قانونی در ساخت مواد مخدر به کار می رود، نیز به دست نیروهای ویژۀ افغان آمده است.

جنرال بختیار می افزاید که دو صد افسر نیروی ویژۀ افغان در انجام این مأموریت حضور داشتند.

قیام نوری