به همکاری به افغانستان ادامه می دهیم: امریکا و ازبیکستان

Uzbekistan_USA_flags_Album_140612

۲۳/ حوت / ۱۳۹۱ – وزیران خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا و ازبیکستان در نشست خبریی مشترک می گویند که آنان به همکاری شان برای تأمین صلح در افغانستان ادامه می دهند.

این گفته ها که به روز سه شنبه در نشست خبریی مشترک میان وزیران خارجۀ این دو کشور در واشنگتن بیان شده است.

عبدل عزیز کاملوف، وزیر خارجۀ ازبیکستان گفته است که :” در جریان گفت و گوهای ما، ما در بارۀ روابط دو جانبه و همکاری های سیاسی، اقتصادی و بشری بحث خواهیم کرد.”

هم چنان، در اعلامیۀ مطبوعاتی وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا آمده است که ، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ ، کمک های مهم را برای برنامه های بازسازی و اقتصادی، ایجاد قطار آهن به افغانستان و بازسازی دستگاه های تولید برق در افغانستان فراهم می سازد.

وزیران خارجۀ ازبیکستان و ایالات متحدۀ امریکا به روز های ۱۱ و ۱۳ دهم ماه مارچ امسال با هم دیدار و گفت وگو کردند.

خبرگذاری تریند

برگردان: قیام نوری