می خواهم کودک آینده “فوتبالر” باشد: بلال آرزو

IMG_1062 copy

۲۱ حوت/ ۱۳۹۱ – گزارشگر: قیام نوری – این بازیکن تیم ملی فتبال افغانستان در گفت و گوی ویژۀ با دفتر مطبوعاتی چادری می گوید که دوست دارد، پسر یا دختر آینده اش، همچون خود وی وارد جهان دل انگیز فوتبال شود. بلال، با این حال، می افزاید که نمی خواهد علایق خود را بر کودک آینده اش تحمیل نماید:” خب، دوست دارم، هر چه را که دوست دارند ، به همان چیز دست یابد.

اگر می خواهند که به تحصیلات خود ادامه بدهند و یا کدام رشتۀ ورزشی دیگر را انتخاب نمایند، آزاد خواهند بود. ولی بسیار دوست دارم که پسرم و یا هم دخترم ” فوتبالر” باشد.”

بلال آرزو – همان بازی کن تیم ملی فوتبال افغانستان است که در سه بازی افغانستان در مسابقات چلنچ کپ، به تنهایی توانست دو گول را وارد دروازۀ حریف بسازد.

وی می افزاید که بازی کنان تیم ملی فتبال افغانستان در این مسابقات از آماده گی ویژۀ برخورد دار بودند و ۹۰ در صد برای پیروزی مطمئن بودند:” بچه های ما از آماده گی ویژۀ برای این مسابقات برخوردار بودند و نیز با روحیه بودند. همه می گفتند که ما در این مسابقات شرکت می کنیم و حتما با یک دستآورد به وطن خود بر می گردیم. و اگر این موضوع را به در صدی مقایسه نمایم، گفته می توانم که ۹۰ درصد مطمئن بودیم که ما در این بازی ها برنده می شویم و در گروه خود صعود می کنیم.”

بلال آرزو،  که  از ۱۴ ساله گی فوتبال را آغاز کرده است، در کل ۷ سال به شکل حرفه یی بازی کن فوتبال است. وی ۱۵ باز در تیم ملی افغانستان بازی کرده است که ۱۵ گل را  به سود افغانستان به ثمر رسانیده است. وی هم اکنون ۲۶ سال عمر دارد و به تازه گی عروسی کرده است. در ناوری زنده گی می کند؛ اما سخت آرزو دارد روزی امنیت کشور خوب تر شود و بتواند دو باره به کشورش برگردد.