فراغت ۲۰ بانو از دوره های قابله گی دراز مدت

28midwife.1-600 copy

۱۷/ حوت/ ۱۳۹۱ – بیست بانوی جوان که دوره دو ساله آموزش های قابله گی را در مرکز ولایت بامیان پایان رسانیده اند ، دیروز سند فراغت بدست آوردند.

خانم کبری حیدری مسئول کورس قابلگی، فراغت دانش آموزان خویش را در بهبود وضعیت صحت در بامیان مؤثر دانسته و ابراز امیدواری می کند که برنامه آموزش قابله گی پس از این نیز ادامه می یابند.

قابله های تازه در حالی به مراکز صحی در بامیان به کار گماشته میشوند که مرگ و میر مادران هنگام ولادت یکی از نگرانی های اصلی وزارت صحت کشور شمرده می شود.

دوره های دراز مدت قابله گی از سوی بخش صحی بنیاد آقاخان و به حمایه مالی بخش انکشافی ایالات متحده امریکا در ولایت های بامیان، بغلان و بدخشان راه اندازی شده بود.

مکتب قابله گی بامیان در سال ۲۰۰۴ از سوی بنیاد آقا خان ایجاد شد.

تا هنوز ۱۳۲ تن از زنان و دختران بامیان، دایکندی، میدان وردک و بغلان در شش دوره آموزشی این مکتب، قابلگی را بطور مسلکی آموزش دیده اند.