عدم حضور زنان در رسانه ها از عوامل افزایش خشونت ها در برابر زنان

120528 HM 3

۱۶/ حوت/۱۳۹۱ – نی یا دیده بان رسانه های آزاد افغانستان به تازه گی گفته است که افزایش خشونت ها در برابر زنان با کاهش حضور زنان در رسانه ها پیوند مستقیم دارد. صدیق الله توحید، رییس دیده بان رسانه های آزاد افغانستان می گوید که از آن جا که فعالان حقوق زن و حقوق بشر در این بخش ها کار نمی کنند، خشونت ها در برابر زنان افزایش یافته است.

:” علاقه مندی زنان و دختران برای کار در رسانه ها کاهش یافته است و این موضوع نگران کننده است ، زیرا زنان در مقایسه با مردان ، خوبتر می توانند که پرونده های خشونت در برابر زنان را گزارش بدهند.: وی هم چنان عملی نشدن درست قانون را یکی از اصلی ترین علت ها در به کیفر نرسیدن عاملان خشونت ها در برابر زنان می داند.

شبکۀ زنان افغان در دو ماه اخیر ۱۷۰ پروندۀ خشونت در برابر زنان را گرد آوری کرده است که از آن میان ۳۲ پروندۀ آن قتل می باشد.

خبرگذاری طلوع نیوز

برگردان: قیام نوری