۲۶ هزار دانش جو سال آینده به نهاد های آموزشی خصوصی راه می یابند

youth-rebuilding-the-economy-in-afghanistan-L-ZOpM5T

۱۵/ حوت/ ۱۳۹۱ – رییس اتحادیه موسسات خصوصی می گوید که  ۲۶ هزار دانش آموز در سال آینده جذب این موسسات خواهند شد. وی می افزاید که:”  این اتحادیه ۱۷ هزار بورس با تخفیف و ۵۰۰ بورسیه کاملاً رایگان را در اختیار وزارت تحصیلات عالی قرار خواهد داد.”

رویین رحمانی، رییس اتحادیه موسسات خصوصی به روز دو شبنه (۱۵ حوت) در یک نشست خبری در کابل گفت:”  این اتحادیه از روند ارزیابی موسسات خصوصی پشتیبانی کرده و این روند را راهی به سوی کیفیت بهتر می داند.”

آقای رحمانی تصریح کرد: ” ۷۶ موسسه خصوصی که راجستر هستند، ارزیابی شده که از آن تعداد ارزیابی ۱۴ موسسه قناعت بخش نبوده و ۶۲ موسسه دیگر نتایج خوب و قناعت بخش داشته اند”.

وی با بیان این که ۶۰ هزار دانش آموز در مؤسسات خصوصی در حال فراگیری دانش هستندد:” ما از وزارت تحصیلات عالی می خواهیم که این اتحادیه را نیز شامل پروسه ارزیابی کند تا از این طریق به پروسه ارزیابی کمک کنیم”.

وی با تاکید بر این که ۱۴ موسسه خصوصی توانسته اند بلندترین نمرات را کسب کنند، گفت: ” در صورتی که موسسات خصوصی شرایط وزارت تحصیلات عالی را برای دانشگاه شدن مهیا کنند؛ به این سطح ارتقا خواهند یافت.

گفتنی است که در اتحادیه موسسات خصوصی که ۶ ماه از فعالیت آن می گذرد؛ ۴۶ موسسه خصوصی عضو هستند.

به گفته مسوولین این نهاد؛ این اتحادیه زیر نظر وزارت تحصیلات عالی بوده و ثبت شده وزارت تجارت و صنایع می باشد.