تأکید رییس جمهور کرزی بر تقویت روابط اقتصادی ترکیه-افغانستان

Flag-Pins-Afghanistan-Turkey

۱۴ /  حوت / ۱۳۹۱ – رییس جمهور کرزی در جریان یک نشست با یلدیز وزیر انرژی ترکیه از وی می خواهد که روابط اقتصادی کشورش را با افغانستان گسترش بدهد و سرمایه گذاران ترکی را به سرمایه گذاری در منابع گاز افغانستان تشویق نماید.

 هم چنان در این نشست به وحید الله شهرانی، وزیر معادن افغانستان دستور داده شد که یک چارچوکات کار بر بنیاد نیازمندی های شرکت های کاری ترکی در بخش کشف گاز و نفت افغانستان تهیه نماید.

 همچنان در این نشست، وزیر انرژی ترکیه علاقه مندی کشورش را در بخش استخراج نفت افغانستان و آوردن فناروی این برنامه اعلام کرد.

  به گفتۀ آقای یلدیز :” استخراج منابع زیر زمینی افغانستان ، ثبات این کشور را مستحکم خواهد کرد.”

شهرانی می افزاید که شماری از شرکت های ترکی دواطلبی ها برای استخراج نفت را در ساحۀ شبرغان در شمال افغانستان برنده شده اند.

خبرگذاری وادسم

برگردان: قیام نوری