مرگ کودکان افغان فاجعه است: نخست وزیر استرالیا

afghanchildren-reut-670
۱۴/ حوت/ ۱۳۹۱ – جولیا گیلارد، نخست وزیر استرالیا می گوید که کشته شدن دو کودک افغان یک فاجعه است اما روشن شدن موضوع واقعی به زمان نیاز دارد.
دو کودک افغان که هفت و هشت سال عمر دارند، به روز پنج شنبه در جریان یک حملۀ همانند بر نیروهای مخالف مسلح دولت افغانستان، کشته شدند.
این پسران در حالی کشته شدند که سربازان نیروهای ویژۀ استرالیایی مشغول گشت زنی های روزمره بودند.
دیوید هارلی، رییس نیروهای دفاعی تسلیت خود را به خانواده های این کودکان ابراز کرده است؛ اما جزئیات این رویداد که چگونه رخ داده است تا هنوز روشن نشده است.

خبرگذاری استرالیا
برگردان: قیام نوری