گزینش جوانان مستعد برای رهبری

IMG_0648

۱۳/ حوت / ۱۳۹۱ – گزارشگر: قیام نوری –  مجتمع رهبران جوانِ نهاد غیر انتفاعی فردریش ایبرت برنامۀ سال ۲۰۱۳ گزینش جوانان مستعد را برای آموزش مهارت های رهبری و مشارکت سیاسی آنان در کابل آغاز کرد.

مسؤولان این مجتمع –  به روز شنبه ۲ مارچ امسال – می گویند که در سال ۲۰۱۳ میلادی، بیش از ۲۵۰ تن برای برنامۀ آموزش رهبری و مشارکت سیاسی آنان درخواست نامه دادند بودند که از این میان، تنها درخواست های ۱۰۰ تن آنان برای انجام یک سری رقابت های دشوار، اما مسالمت آمیز انتخاب شدند.

در این برنامه فرخنده زهرا نادری، نمایندۀ مردم در مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن، آزیتا رفعت ، نماینده پیشین مردم در مجلس نماینده گان، وحید عمر سخنگوی پیشین رییس جمهور،  فرهنگ هنتکه عضو نهاد فردریش، آذریون  متین ، خبرنگار،  و رییس نهاد فردریش ایبرت در افغانستان ،داوران این برنامه رقابتی بودند.

رقابت این برنامه را ارائه طرح های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، گفت و گوها با داوران پیرامون مسایل گونه گون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نیز ساخت ساختمان های نمایشی کاغذی تشکیل می دهد.

به گفتۀ مسؤولان این برنامه، از میان ۱۰۰ جوان که امسال توانسته اند فرصت رقابت را دریابند ، تنها ۲۵ بهترین آنان وارد برنامۀ یک سالۀ آموزش مهارت های رهبری و شیوه های مشارکت سیاسی این نهاد خواهد شد.

تا روز چهار شنبۀ همین هفته نتایج این رقابت ها روشن می شود و ۲۵ تن راهی برنامۀ آموزشی یک ساله مجتمع رهبران جوان فردریش ایبرت خواهند شد.

نهاد غیر انتفاعی فردریش ایبرت، یک نهاد غیر انتفاعی آلمانی است که در سال ۲۰۰۲ میلادی با هدف تشویق جوانان برای مشارکت سیاسی و آموزش مهارت های رهبری در افغانستان، مجتمع رهبرن جوانِ را ایجاد کرد.

این نهاد آلمانی هم اکنون در صد کشور جهان نماینده گی دارد.