نقش هند در آیندۀ اقتصاد افغانستان سودمند است

india_afghan_flag

۱۰/ حوت/ ۱۳۹۱ – در حالی که چگ هگل، وزیر دفاع تازۀ ایالات متحدۀ امریکا هند را به تمویل مشکلات در پاکستان متهم می سازد، با این یک مقام دیگر امریکایی نقش هند را در افغانستان پسا ناتو مهم می داند.

رابرت بلاک، معاون وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا هند را یکی از معتمد ترین و با ارزش ترین متحدان امریکا در منطقه عنوان می کند.

:” ما به هند به عنوان یک روزنۀ برای آینده اقتصاد افغانستان نگاه می کنیم.”

بر بنیاد گفته های این مقام بلند پایۀ امریکایی، هند یک دهلیز مناسب در مبدل شدن افغانستان از یک اقتصاد مصرفی به یک اقتصاد بازرگانی در سال های پس از ترک ناتو خواهد بود.

:” همان گونه که سربازان ما و مصارف آنان در افغانستان کاهش خواهد یافت، این بسیار مهم است که یک بخش اقتصادی خصوصی برای اقتصاد افغانستان بسازیم تا اقتصاد این کشور به یک اقتصاد بازرگانی مبدل شود. هند در انجام این کار نقش مهم خواهد داشت.”

هند تا هنوز میلیارد ها دالر در معدن آهن حاجی گگ سرمایه گذاری کرده است.