پارک گئون های – نخستین رییس جمهور زن در کوریای جنوبی

park-geun-hye-on-the-front-cover-of-time-magazine

۹/  حوت/ ۱۳۹۱ – هر چند که فاصله در آمد جنسیتی در کوریای جنوبی که یکی از پیشرفته ترین کشور های جهان است، همچنان پا بر جا مانده است، اما دیده شود که آیا بانو پارک گیون های – نخستین رییس جمهور زن کوریای جنوبی می تواند وضعیت زنان را در این کشور بهبود بخشد.

پارک با انتظارات و توقعات فراوان رو به رو است که کار های بینادین در راستای بهبودی وضعیت زنان در کوریایی جنوبی انجام دهد. وی به روز دو شنبه به کاخ ریاست جمهوری کوریایی جنوبی نشست.

کوریایی جنوبی همچنان با مشکلات اجتماعی عمیقی نیز دست و پنجه نرم می کند که ریشه آن بر می گردد به دوره حکومت خودکامه ۱۸ ساله پدر پارک! با فشار های سخت اقتصادی و از دست رفتن شغل ها، پارک مجبور است تا کمپاین برگشت به رشد اقتصاد قوی که روزگاری پدرش آن را نظارت می کرد، زنده کند.

انتخابات پارک در ماه دسمبر برای زنان در کوریایی جنوبی یک انتخابات بسیار مهم بود. چون در این کشور زنان به گونه متوسط ۴۰ در صد پائین تر از مردان درآمد دارند.  بیشتر اوقات در بدل حین کار مردان که زنان در کوریایی جنوبی انجام می دهند،  زنان در کوریایی جنوبی حقوق کمتری در مقایسه به مردان دریافت می کنند.

خبرگذاری فاکس نویز

برگردان قیام نوری

برای خوانش زنده گی نامه پارک گئون های به پیوست زیر مراجعه کنید.

زندگینامه پارگ گئون های