حکومت افغانستان به تنهایی قادر به تقویت کشاورزی نیست

2009_1217_harvest_afghanistan_m

۹ / حوت / ۱۳۹۱ – ریاست کشاورزی ولایت هرات از جامعه جهانی می خواهد که در تقویت کشاورزی  در این ولایت افغانستان را کمک کند، چون حکومت افغانستان به تنهایی قادر به انجام این کار نیست.

 فقیر محمد، سخنگوی ریاست کشاورزی ولایت هرات در یک نشست خبری با  حضور نماینده گان یوناما در افغانستان و فعالان نهاد های مدنی می گوید که کشاورزان  هرات از شیوه های کشاورزی غیر معیاری قدیمی استفاده می کنند و از این رو سطح تولیدات شان بسیار پایین است.

 وی می افزاید که کشاورزان در ولایت هرات به ابزار های کشاورزی پیشرفته، نظام آب یاری، مواد کیمیاوی و دیگر تجهیزات کشاورزی نیاز دارد که در کل ۴۱ میلیون افغانی هزینه خواهد داشت.

  در همین حال، رییس یوناما در غرب کابل می گوید که جامعه جهانی آماده است که افغانستان را  در بخش کشاورزی کمک نماید.

خبرگذاری واد سم

برگردان: قیام نوری