بانک جهانی ۱۲۰ میلیون دالر را برای باغبانی علمی تصویب کرد

spring_annuals_04

۶/ حوت/ ۱۳۹۱ – مقام های افغان می گویند که بانک جهانی برنامه های توسعه یی باغبانی علمی را در ۲۰ ولایت کشور تمویل می کند. این پول در شش سال برای این برنامه ها مصرف خواهند شد.

 بر بنیاد گفته های وزارت زراعت و آبیاری با عملی شدن این برنامه، نزدیک به ۵۰ هزار جریب زمین به باغ مبدل خواهند شد.  مقام ها می گویند که بانک جهانی تعهد  کرده است که اگر پول تمویل شده به گونۀ منظم آن مصرف شود، این بانک پول بیشتری خواهد داد.

 نقیب الله سالک، هماهنگ کننده وزارت زراعت و آبیاری می گوید که:” اگر ما بتوانیم که این پول را در سه یا چهار سال مصرف نمایم، این بانک به ما پول بیشتری خواهد داد. تعهد ما این است که ما این پول را به گونۀ شفاف و در هماهنگی با نهاد های مربوط به مصرف برسانیم.”

 برنامه های باغبانی علمی با پشتیبانی مالی بانک جهانی در ولایت های کابل، بامیان، کاپیسا، پنجشیر، ننگرهار، لغمان، لوگر، پکتیا، هرات، فراه  و شماری از ولایت های شمالی عملی خواهند شد.

خبرگذاری طلوع نیوز

برگردان: قیام نوری