افزایش ۲۰ درصدی خشونت های شورشیان بر زنان

afghanistan-2_2424032b

۵/ حوت/ ۱۳۹۱ –  سازمان ملل متحد می گوید کمه بیش از ۳۰۰ زن و دختر در نتیجۀ حمله های سازمان یافتۀ نیروهای مخالف مسلح دولت در سال ۲۰۱۲ میلادی کشته شده اند. بیش از ۵۶۰ تن دیگر زخم برداشته اند.

 یک گزارش سازمان ملل متحد نشان می دهد که در سال ۲۰۱۲ میلادی حمله های نیروهای  مخالف مسلح دولت در برابر زنان و دختران ۲۰ درصد افزایش یافته است. بر بنیاد این گزارش، طالبان و دیگر گروه های مخالف  مسلح دولت افغانستان مسؤول ۸۱ در صد از این خشونت ها می باشد.

 حمله های عمدی از سوی گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان در پارسال سه برابر شده است.  بیشتر قربانیان هنگامی آماج قرار گرفتند  که یا در حال بازگشت به خانه های شان بودند و یا هم در کشت زار های شان کشته شدند.

بخشی از گزارش سازمان ملل متحد:”  حقیقت غم انگیز این است که این زنان و دختران هنگامی کشته شدند که به سر کار روزمرۀ شان می رفتند و یا هم به خانه های شان بر می گشتند.”

گزارش سازمان ملل متحد

برگردان: قیام نوری