نخستین ولسوال زن به دنبال تغییر

IMG_0186

۲۳/ ۲/۲۰۱۳ – سایره شکیب سادات، ولسوال ولسوالی خواجه دو کوه ولایت جوزجان می خواهد که در ولسوالی اش تغییری را به میان آورد. هر چند که این مکان دور افتاده از نعمت امنیت برخوردار است، اما کمک  های مالی به این ولایت به سختی می رسد. پس از این که وی به حیث فرماندار این ولسوالی انتخاب شده است، او می خواهد که تغییری را در این ولسوالی به میان آورد.

او می خواهد که فاصله میان مردم و دولت را کاهش بدهد و می خواهد که با کار کردن با مردم به این هدف برسد.

 به عنوان یک فرماندار، او امید دارد که راهبرد توسعۀ ملی را در این بخش عملی سازد – راهبردی که مشارکت بیشتر زنان را در حکومت و دیگر مسؤولیت ها تشویق می کند.

 او افتخار می کند که خانواده یی داشته است که او را به مکتب فرستاد و پس از آن شوهری که همیشه وی را حمایت می کرد:” در هر جایی از جهان محدودیت های فراوانی در سر راه  کار  کردن زنان وجود دارد به  ویژه در افغانستان که ممانعت های فرهنگی نیز وجود دارد. تنها چیزی که من از این محدودیت ها آموختم این است که اگر زنان افغان یک هدف  و اعتماد به نفس داشته باشند، می تواند با این محدودیت ها مبارزه نمایند.”

 آموزش و پروزش یکی از اصلی ترین گام ها در راستای مبارزه با این محدودیت ها می باشد. از این رو، هنگامی که وی فرماندار خواجه دو کوه گردید، او به زودی از مکتب های دخترانه  در این ولسوالی دیدن کرد.

 گزارش ویژۀ الجزیره

برگردان: قیام نوری