بریتانیا به حمایت از افغانستان ادامه خواهد داد

20120313-uk-partnership-2

۲/ حوت/ ۱۳۹۱ – دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا می گوید که کشورش در سال های پس از ۲۰۱۴ میلادی پس از ترک نیروهای بریتانیایی ، افغانستان را با کمک های اقتصادی و آموزش نیروهای افغان پشتیبانی خواهد کرد.

کامرون در یک نشست خبری در دهلی نو به خبرنگاران می گوید که :” همۀ این تلاش های بخشی از تلاش برای مطمئن شدن از این که افغانستان دیگر به لانه های امن هراس افگنان مبدل نمی شود، می باشند.”

تا پایان ماه دسمبر سال ۲۰۱۲ میلادی بیش از ۱۰۲۰۰۰ سرباز خارجی به شمول ۹۵۰۰ سرباز بریتانیایی در افغانستان حضور داشتند.

همزمان با این، مموهن سنگ، نخست وزیر هند به حمایت از افغانستان تأکید می ورزد:” ما دیدگاه های مشترک در بارۀ امنیت و انتقال سیاسی افغانستان داریم.”

به گفتۀ آقای سنگ، هند افغانستان را در جریان روند انتقال و فرا تر از آن با حمایت از رشد اقتصادی این کشور، کمک به بلند رفتن ظرفیت برای حکومت داری، پیشرفت و امنیت ، کمک خواهیم کرد.

تایمز اندیا

برگردان: قیام نوری