آموزگاری بر دانش آموز خود تجاوز جنسی کرد

Schoolgirl-raped-in-Afghanistan

۱/ حوت/ ۱۳۹۱ – یک دختر ۱۵ ساله که دانش آموز صنف هفتم لیسه دختران طلوع در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل میباشد ، از سوی آموزگارش مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. این دختر ۱۵ ساله که الهه نام دارد گفته است که در جریان راه از مکتب به خانه  از طرف معلم قاسم مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و بعدأ تهدید شده که اگر موضوع را به کسی بگوید وی را خواهد کشت.

 این موضوع زمانی رسانه ی میشود که این دختر حامله میشود و خانوادۀ دختر از موضوع باخبر میشوند. وابستگان این دختر میگوید که  مقام های ولسوالی به این پرونده رسیده گی نکرده اند و آنها مجبور شده اند که بخاطر پیگیری پرونده به مرکز بیایند.

رئیس امور زنان ولایت سرپل نیز از وقوع این عمل ابراز تأسف می نماید و می گوید که این قضیه را به جدیت پیگری خواهد کرد.

معلم قاسم شخص مظنون در این قضیه زیر پیگیرد قضایی قرار دارد