امنیت مهم ترین عامل در برگذاری یک انتخابات شفاف

AFGHANISTAN ELECTION

۱ / حوت/ ۱۳۹۱ – کمیسیون مستقل انتخابات به تازه گی هشدار داده است که اگر نیروهای امنیتی ، امنیت رأی دهنده گان را در انتخابات سال ۲۰۱۴ میلادی تأمین نکند، یک انتخابات مملو از تقلب خواهد بود.

 کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که بزرگترین چالش بر سر راه انتخابات سال دو هزار و چهارده میلادی امنیت رآی دهنده گان است. گفته های که به گونۀ غیر مستقیم گفته های احزاب سیاسی و نماینده گان مردم در مجلس نماینده گان را رد می کند که می گویند انتخابات به علت استفاده از کارت های رآی دهی پیشین شفاف نخواهد بود.

 فضل احمد معنوی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری در کابل می گوید که :” من تأکید می کنم که اگر امنیت وجود نداشته باشد، پس انتظار هیچ گونه انتخابات شفاف و قابل پذیرش را انتظار نداشته باشید.”

 معنوی می افزاید که کمیسیون مستقل انتخابات ۷۰۰۰ مرکز رآی دهی را در نهاد های امنیتی جا به جا خواهد کرد تا تدبیر های لازم امنیتی برای رآی دهنده گان گرفته شود.

شماری از احزاب سیاسی گفته اند که اگر یک نظام ثبت تازه به میان نیایند و کارت های رآی دهی تازه وجود نداشته باشند، آنان انتخابات سال آینده را تحریم خواهند کرد.

تاریخ های کلیدی در سیزده ماه آینده در آستانۀ انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات این گونه اند:

 ثبت نام رآی دهنده گان که پیش از این ثبت نام نشده بودند، از  ۱ ثور تا ۳۱ اسد سال ۱۳۹۲

کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی در ولایت ها به تاریخ ۲ سنبله ۱۳۹۱  گشایش خواهد یافت.

ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شورای های ولایتی : ۲۵ سنبله – ۱۴ میزان سال ۱۳۹۱

پیکار های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری : ۲۶ عقرب – ۱۳  حمل

نهایی شدن پیکار ها : ۱۴ حمل ۱۳۹۳

انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ در ۱۶ حمل

شمارش آراء: ۱۷ حمل – ۳۱  حمل

خبرگذاری انگلیسی طلوع نیوز

برگردان: قیام نوری