یک زن در خانه اش سربریده شد

02

۳۰/ دلو/ ۱۳۹۱ – یک زن ۲۵ ساله در جوزجان شب هنگام توسط افراد ناشناس در داخل خانه اش سربریده شد.
مقام های محلی می گویند افراد ناشناس با استفاده از نبود اعضایی خانواده، یک زن ۲۵ ساله را از ناحیۀ گردن سربریده اند.
سارمند عبدالطیف اسحاق زی آمر کشف فرماندهی امینت  ولایت جوزجان گفت که شب گذشته در قریۀ بوساغی ولسوالی خماب زنی بنام شیما با چاقو سربریده شده است.
وی افزود که این زن ۲۵ سال عمر داشت و مادر دو طفل بود. به گفتۀ وی شوهر وی که ۷۰ سال عمر دارد شب گذشته حین به قتل رسیدن خانمش در منزل نبوده است .
امر کشف همچنان گفت که نظر به ادعای شوهر این خانم، یک نفر به نام ملامحمد از سوی پولیس بازداشت شده است.
در هفتۀ گذشته نیز یک مرد ۳۵ ساله در منزلش در ولسوالی آقچه به علت خصومت های شخصی سر بریده شد و اموال منزلش نیز توسط قاتلین دزدی شدند.
به گفتۀ مقا های امنیتی این ۴۲ مورد قتل می باشد که طی سال روان است که در ولایت جوزجان رخ می دهد.