تعهد ۱۸ میلیون یورویی اتریش به افغانستان

austria-fm

۳۰/ دلو/۱۳۹۱ – اتریش تعهد سپرده است که ۱۸ میلیون یورو را پس از ۲۰۱۴ میلادی به افغانستان کمک می کند تا برنامه های تکمیل ناشدۀ این کشور به افغانستان به پایان برسد.

وزیر خارجۀ اتریش در جریان بازدیدش از کابل، روند صلح و روند انتقال مسؤولیت های امنیتی به نیروهای افغان نیز با وزیر خارجۀ افغانستان به بحث گرفت.

میشل سپیندیلیگر، وزیر خارجۀ اتریش در نشست خبری با وزیر خارجۀ کشور می گوید که کشورش به کمک هایش به افغانستان با تجهیز نیروهای امنیتی کشور ادامه خواهد داد.

:” ما می خواهیم با افغانستان کمک های اقتصادی بیشتر نمایم. ما خواهیم دید که در این راستا چه گونه همکاری های را انجام داده می  توانیم.”

میشل سپیندیلیگر، نخستین وزیر خارجۀ اتریش است که در جریان نیم قرن پسین از افغانستان دیدار می کند. او می گوید که به این هدف به افغانستان آمده است تا نیازمندی های مردم افغانستان را درک نماید و مطمئن سازد که اتریش کمک هایش را در راستای همان نیازمندی های فراهم می سازد.

خبرگذاری وادسم

برگردان: قیام نوری