نوجوان ۱۲ سالۀ که از کشور بیزار است

afghan_children_war_victim

۲۹/ دلو / ۱۳۹۱ – زلمی ، پسر ی که دوازده سال دارد ، مانند هزاران پناهجوی غیر قانونی افغان از صبح تا شام خریطهء پلاستیکی می فروشد.

زلمی می گوید: اگر ایران نمی بود، ما هم نمی بودیم.

او می گوید، دیگر به افغانستان بر نمی گردد.

مجلهء ایکونومیست چاپ لندن نوشته است که زلمی سه سال پیش از خانواده اش در هرات جدا شد. او هرگز به مکتب نرفته است.

زلمی از فروش خریطه های پلاستیکی روزانه یک و نیم لک ریال ایرانی به دست می آورد که چیزی بیش از چهار دالر امریکایی می شود.

به نوشتهء ایکونومیست، سه دهه جنگ در افغانستان، ایران را به کشوری مبدل ساخته که شمار زیادی از پناهجویان بیشترینه از مناطق شهری در آن سرازیر شده اند.

بربنیاد گزارش ها، یک ملیون پناجو افغان به طور قانونی در ایران زندگی می کنند، اما نیم ملیون دیگر آنان درین کشور غیر قانونی هستند.

ایکونومیست نوشته است که وضعیت نابسامان اقتصادی در ایران و همچنان پالیسی های حکومت این کشور، بسیاری از مهاجران افغان را مجبور ساخته تا به افغانستان بروند یا راهسپار ترکیه، یونان و دیگر کشورها شوند.

یک مرد افغان که نامش را نگرفت ، می گوید که ارزش واحد پول ایران کاهش یافته و مزدی را که او در بدل کارش به دست می آورد، مشکلی را حل نمی کند:

«کاری شود که به افغانستان برگردیم. آن جا کار کنیم. این جا، کار کردن به درد نمی خورد. ارزش تومان پایین است، کار فایده ندارد.»

مجلهء ایکونومیست نوشته است که در ده سال گذشته پنج ملیون و هفت صد هزار افغان به کشور برگشته اند.

به نوشتهء ایکونومیست، حکومت ایران ظرف ده سال گذشته به پناجویان افغان اهمیت نداده است. از دادن یک کار با عزت به آنان خودداری کرده است و آنان را در مطبوعات به نام های جنایتکار و قاچاقبر معرفی می کند.

بر بربنیاد گزارش، کودکان پناهجو غیر قانونی افغان در ایران اجازهء درس خواندن و بهره مند شدن از خدمات صحی را ندارند.

مجلۀ اقتصادی ایکانومست