نگرانی از پایمال شدن حقوق زنان پس از ترک ناتو

shenkia karokhail

۲۸ /دلو/ ۱۳۹۱ – فعالان حقوق زن در افغانستان نگران هستند که دستآورد های زنان در ده سال اخیر ممکن است با خروج سربازان خارجی ازافغانستان پایمال شوند.

 پس از سرنگونی رژیم پیشین از سوی ایالات متحدۀ امریکا در سال ۲۰۰۱ میلادی، شمار دختران که به مکتب ها می روند، به ۴ میلیون دانش آموز افزایش یافته است و ۴۱ زن به حیث نماینده گان مردم در مجلس نماینده گان  در سال ۲۰۱۰ برگزیده شده اند.

با این حال شماری از فعالان حقوق زن از جمله وژمه فروغ، رییس بنیاد پژوهشی برای صلح، امینت و زنان نگران است اگر رییس جمهور کرزی گفت وگوهای صلح با نیروهای مخالف مسلح دولت را برگذار نماید، ممکن است که دستآورده های ۱۰ سالۀ زنان افغان از میان بروند:

” اگر ما در روند مصالحه  و گفت وگوهای صلح به گونۀ معنوی و فزیکی حضور نداریم تا نگرانی های خود را به آنان یاد آور شویم، پس احتمال آن وجود دارد که سازش های به میان آیند”

بانو فروغ عضو هیئت افغانی در کامبیرای استرالیا است تا از حکومت استرالیا بخواهد که زنان افغان در سال های پس از ترک ناتو  برای دفاع از حقوق شان کمک نمایند:” ما از حکومت استرالیا می خواهیم که با به کار گیری از موقف اش در شورای امنیت سازمان ملل متحد که  به جنگ افغانستان به عنوان یک جنگ دینامیک منطقه ی نگاه کند.”

شینکی کروخیل و عضو دیگر این هیئت افغانی می گوید که گروه های دادخواهان زنان یک تعهد قوی برای محافظت شدن از سوی حکومت ندارند.

شینکی کروخیل می گوید که آنان برای حضور سربازان خارجی در افغانستان راضی نیستند، اما :” هنوز هم به شما گفته می توانم که سکتور امنیتی افغانستان به گونۀ بسنده نیرومند نیستند تا مرز هایمان نگه داری نمایند. ما به پشتیبانی سربازان خارجی برای یک مدت زمان بیشتر نیاز داریم.”

رادیو استرالیا

برگردان: قیام نوری