سربازان زن در عملیات ویژۀ شب هنگام سهم گرفتند

special force

۲۸/ دلو / ۱۳۹۱ – ارتش ملی افغانستان سربازان زن را برای شرکت جستن در عملیات ویژۀ شبانه در برابر نیروهای مخالف مسلح دولت آموزش می دهند  تا خلاء به جا مانده از خروج سربازان خارجی را از افغانستان پُر نمایند.

 لینا عبدعلی ۲۳ ساله ، که یکی از نخستین سربازان در یکی از واحد های نیروهای ویژه می باشد، در بارۀ حضور زنان در صفوف نیروهای ویژه می گوید که :” اگر مردان این وظایف را انجام داده می توانند، پس چرا زنان باید انجام داده نتوانند.”

 هر چند که زنان افغان از چند سال به این سو در صفوف ارتش ملی کشور شان شامل بوده اند، اما آنان تا پیش از سال ۲۰۱۱ میلادی در صفوف نیروهای ویژه کشور شامل نبودند.  جنرال ظاهر عظیمی ، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید که بیشتر از ۱۰۰۰ زن در ارتش ملی ۱۹۵۰۰۰ افغانستان سرباز هستند.

 با این حال ارتش ملی افغانستان تا هنوز مشکلات اجتماعی که زنان مانند عبدعلی با آن رو به رو هستند، حل نساخته است. شرکت جستن یک زن در عملیات نیروهای ویژه آن هم در شب هنگام در کنار سربازان مرد هنوز هم برای جامعۀ سنتی افغانستان موضوع قابل پذیرش نیست. پیش از آن که وی به جنگ در برابر دشمنان کشور بپردازد، وی ناگذیر است برای شرکت جستن در چنین عملیات ها با خانواده، دوستان، نزدیکان و دیگران به مبارزه برخیزد.

 این عملیات عا اکنون از سوی نیروهای امریکایی و افغان انجام می شوند،اما نیروهای ویژۀ زن نقش مهمی را درین عملیات ها ایفا می کنند.

خبرگذاری اسوشتید پرس

برگردان: قیام نوری