برنامۀ آموزش مربیان

logo2

۲۷/ دلو / ۱۳۹۱ – ورکشاب آموزش مربیان از سوی ادارۀ توسعه ی سازمان ملل متحد یک ورکشاب آموزش مربیان را به تاریخ ۴ – ۱۰ ماه می سال ۲۰۱۳ میلادی در کابل برگذار می کند.

این ورکشاب آموزشی با هدف افزایش سطح دانش، مهارت ها  و ظرفیت های  زنان به منظور حمایت از صلح و امنیت. از طریق این آموزش زنان قادر به تمرکز دانش و مهارت ها بوسیله ارتقای ظرفیت های رهبری در میان زنان در سطح محلی و بنیادی خواهند شد، برگذار می شود.

شرکت کننده گان در پایان این ورکشاب شبکه سازی موثر، ایجاد اتحاد وپیوستگی، ارتباطات و پلانگذاری ستراتیژیک، نظارت و ارزیابی را خواهند آموخت.

آدرس ورکشاپ: هوتل کابل ستار، پهلوی دفتر مرکزی عزیزی بانک، چهار راهی زنبق

علاقه مندان که دراین نشست شرکت می جویند، درخواست می شود که فارم درخواستی شان را خانه پرُی نمایند.

برای دریافت فارم درخواستی و معلومات بیشتر به لینک ذیل مراجعه نماید.

application form of Training of trainers