راهپیمایی در اعتراض به افزایش خشونت ها در برابر زنان

IMG_9477

 ۲۶/ دلو / ۱۳۹۱ – گزارشگر: قیام نوری –

صده ها تن از فعالان حقوق زن، شهریان کابل، جوانان و دانشجویان ، راهپیمایی بزرگ را در برابر ساختمان پارلمان در کابل به راه انداختند.

این راهپیمایی از سوی شبکه زنان افغان با همکاری ۵۰ نهاد جامعه مدنی در پایتخت و ولایت های کشور راه اندازی گردید. به گفتۀ مسؤولان شبکۀ زنان افغان این راهپیمایی که به روز ۱۴ ماه فبروری سال روان میلادی راه اندازی شده است، در همنوایی با اعتراضات یک میلیارد زن و مرد جهان در مورد افزایش خشونت ها در برابر زنان صورت می گیرد.

IMG_9487

این شعار ها   :” خشونت در برابر زنان دیگر بس است،  به زنان باید حق آموزش و پرورش داده شود ،  به زنان باید حقوق اسلامی و شرعی آن داده شود، دیگر نباید زنان در خانه ها به ناحق مورد خشونت قرار بگیرند.”  حمل میشد.

 شرکت کننده گان راهپیمایی  امرزو که عمدتا فعالان حقوق زن بودند مهم ترین خواست شانرا، عضویت یک زن در دادگاه عالی، حق کار، حق تعلیم، حق دسترسی به خدمات پزشکی، افزایش زنان در صفوف پولیس و ارتش عنوان نموده و خواهان تحقق این خواست ها شدند.

 یکتن از کودکان که در این راهپمیانی شرکت داشت ، می گفت که :” ما کودکان افغان تعلیم می خواهیم.” همچنان یکتن  از اشتراک کننده گان این راهپیمایی، این اقدام را یک حرکت  اثرگذاری  دنسته وتاکید  دارد :” من فکر نمی کنم که این حرکات نمایشی باشد. کسانی که خشونت می کنند یک طبقۀ محدود چه مردان و چه زنان هستند، که دست به خشونت در برابر زنان می زنند.” و باید برای منع ورفع خشونت علیه زنان برنامه های مثمری صورت گیرد.

 IMG_9476

 در اعلامیۀ که ازسوی شرکت کننده گان این راهپیمای به نشر رسیده اس که در اواخر سال ۲۰۱۲ میلادی در جریان نه ماه بیش از ۳۱۴۷ قضیۀ خشونت در برابر زنان ثبت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شده است و خشونت ها در مقایسه به سال گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته است.

 سازمان ملل گفته است که شمار زنانی که در سطح جهان با خشونت رو به رو هستند به یک میلیارد زن می رسد   وافغانستان درجمع کشورهایست که بیشترین خشونت علیه زنان دراین کشور ثبت شده است.

IMG_9492

IMG_9472

IMG_9507