موسیقی زنده گی جوانان مظلوم افغان را رونق می دهد

afghan-kids543 copy

۲۵/ دلو / ۱۳۹۱ – برای آن عده از جوانان افغان سفر شان به ایالات متحدۀ امریکا یک سفر عالی است. انان می تواند پیتزای شهر نیویارک را نوش جان کنند، به بازی روی یخ بروند و در سالون کارنیگای کنسرت اجرا نمایند.

ارکستر جوان افغان –  کسانی که بیشتر شان در جاده ها زنده گی می کردند – اکنون  در سفر شان در ایالات متحدۀ امریکا موسیقی سنتی غربی را با موسیقی سنتی افغان در می آمیزند.

در حدود پنجاه جوان موسیقی نواز افغان یکجا با ۲۵ تن از دانش آموزان موسیقی یکی از مکتب های شهر نیویارک به روز دو شنبه یک هنر نمایی آموزشی را انجام دادند.

ویلیم هاوری، سازمان دهندۀ ارکستر جوانان افغان در بارۀ این موسیقی نوازان جوان می گوید که:”

” این برای آینده افغانستان یک الگو به بار می آورد. موسیقی های دو بار کمپوز شده، گزینش بهترین ها از  هر دو جهان، و  همکاری میان موسیقی نواز  جوان افغان و امریکایی نشان می دهد که برای آینده افغانستان  چه باید رخ بدهد.”

در این تمرین مشترک جوانان افغان با همکاران امریکایی شان آلات موسیقی چون ستار، دلربا و غیچک را نواختند.

میلاد یوسفزی، ۱۸ ساله  می گوید که :” من دلربا را دوست دارم.”

اینان دانشجویان  انستتیوت موسیقی افغانستان، نخستین نهاد موسیقی از نوع خودش در افغانستان می باشد؛ نهادی که از سوی بانک  جهانی و دیگر نهاد های همکاری مالی ایجاد شده است و برای دانش جویانش موسیقی را رایگان تدریس میکند.

خبرگذاری ستار فونیکس

برگردان: قیام نوری