پیشکش گزارش تطبیق قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد در افغانستان

awn13255111

۲۳ /  دلو / ۱۳۹۱ – گزارشگر: قیام نوری – شبکۀ زنان افغان در نشست خبری در کابل به روز یک شنبه، یک گزارش از چگونه گی تطبیق قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیت را در بارۀ محافظت از حقوق زنان و صلح امنیت را پیشکش کرد.

محبوبه سراج سرپرست شبکۀ زنان افغان می گوید که تطبیق این قطعنامه تا هنوز از سوی حکومت افغانستان به شکل رسمی آغاز نشده است و حکومت قصد دارد در سال ۲۰۱۴ میلادی تطبیق آن را آغاز نماید.

به گفتۀ محبوبه سراج هدف از این نشست امروزی این است که :” ما باید قطعنامۀ ۱۳۲۵ را به مردم بفهمانیم که چه است؟ بخاطریکه روزی این قطعنامه در افغانستان آغاز به عملی شدن نماید، مردم این کشور باید بفهمند که ما در داریم در بارۀ چه موضوع سخن می گویم.”

saraj

بر بیناد یک  گزارش تحقیقی شبکۀ زنان افغان که شامل دو بخش اشتراک سیاسی زنان و مصونیت آنان است –  از سال ۲۰۱۱ میلادی به این سو یک رشته گام های بطی از سوی وزارت خانه های خارجۀ امور زنان، نهاد های مدنی و سفارت فلند برای ایجاد یک راهبرد جهت تطبیق این قطعنامه آغاز شده است.

اما، مژگان مصطفوی ، معین وزارت زنان می گوید که این وزارت گام های گسترده ی را در عملی ساختن این قطعنامه برداشته است

:” ما در نشست های ملی و بین المللی که در بارۀ قطعنامه ۱۳۲۵ بوده است، نقش فعال داریم. همه ساله از روز جهانی صلح و دیگر روزهای مربوط به صلح و امنیت تجلیل می کند. ما برنامه های آگاهی دهی وسیع داریم که موضوعات آن نکوهش جنگ و ترویج افکار صلح جویانه است. ما در سال های گذشته چندین ورکشاپ ها و سیمینار های آگاهی دهی در بارۀ قطعنامۀ ۱۳۲۵ برای کارمندان وزارت امور زنان و دیگر نهاد ها برگذار کردیم.”

شبکۀ زنان افغان می خواهد که حکومت افغانستان روند رسمی این قطعنامه را  در سال ۲۰۱۳ میلادی آغاز نماید.

قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۳۱ اکتوبر سال ۲۰۰۰ میلادی با اکثریت آراء به تصویب رسید. هدف از این قطعنامه تأکید روی اهمیت نقش زنان در پیش گیری از منازعات و جنگ ها، گفت و گوهای صلح، ایجاد صلح، کمک های بشری و روند بازسازی های پسا جنگ می باشد.

afghan_female_army01

بر بنیاد گزارش سال ۲۰۱۲ شبکۀ زنان افغان از تطبیق این قطعنامه در افغانستان، در نهاد های قضایی زنان در رهبریت حضور ندارد. از میان ۱۹۴۶۵۰  سرباز ارتش ملی تنها ۳۵۰ تن آنان زن است.

از مجموع ۱۴۷۸۳۸ پولیس ، تنها  ۱۷۲۳ تن آن زن است. در میان ۶۱ عضو شورای عالی صلح، فقط ۹ تن آن را زنان تشکیل می دهد. در بخش مصونیت زنان نیز سال ۲۰۱۲ یک سال پر از خشونت های  گونه گون از جمله، تجاوز های جنسی، خودسوزی ها، قتل و عروسی های اجباری بوده است.