تقویت حقوق زنان افغان بسیار مهم است: جان آلن

U.S. General John Allen, commander of the NATO forces in Afghanistan, speaks during U.S. Independence Day celebrations in Kabul

۲۲/ دلو/ ۱۳۹۱ – جنرال جان آلن، فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان می گوید که تقویت حقوق زنان در افغانستان پس از خروج سربازان خارجی از افغانستان در سال ۲۰۱۴ میلادی یک موضوع کلیدی است.

زنان افغان در جریان ده سال گذشته به حقوق اساسی شان از جمله آموزش و پرورش، حق رآی دهی رسیده اند ، اما با نزدیک تر شدن زمان بندی خروج سربازان خارجی از افغانستان و تلاش حکومت افغانستان برای گفت وگو با مخالفان مسلح دولت، نگرانی ها برای از دست دادن  این حقوق رو به افزایش است.

جنرال جان آلن تأکید می ورزد که طالبان و دیگر نیروهای مخالف مسلح دولت افغانستان باید دیدگاه های شان را تا اندازۀ نرم تر نمایند تا بتوانند در افغانستان مورد پذیرش قرار بگیرند.

:” تا هنگامی که آنان در فلسفۀ بسیار بنیادگرایانۀ شان تغییر وارد نکنند، این برای طالبان بسیار دشوار خواهد بود تا دو باره خود شان را وفق بدهند.”

جنرال جان آلن می افزاید که :” اگر آنان در تلاش هستند تا خود شان را به نحوی بسازند که مورد پذیرش شهروندان افغان قرار بگیرند، آنان ناگذیر هستند که شماری از اندیشه های غیرقابل قبول شان را و نیز طرز برخورد شان را با زنان و نیز این که چگونه با زنان در آینده برخورد خواهند کرد، تغییر بدهند.”

 وی این گفته هایش را یک روز پیش از آن که رهبری مأموریت جنگ در افغانستان را به جنرال جوزیف دنفورد واگذار نماید و به مأموریت ۱۹ ماهه اش در افغانستان پایان بدهد، ابراز کرده است.

با وجود پیشرفت های که در افغانستان در طی ده سال گذشته به میان امده است، یک نظر سنجی خبرگذاری رویترز نشان می دهد که افغانستان هنوز هم یکی از خطرناک ترین کشور ها برای زنان است.

دختران دو باره مکتب می روند

آلن می گوید که تلاش های همه گانی برای با سواد ساختن دختران – که شمار ان اکنون به ۴ میلیون دختر می رسد – در مقایسه با رژیم پیشین که هیچ دختری دانش آموز در افغانستان وجود نداشت – در تغییر اذهان عامه یک کشور ۳۰ میلیونی بسیار مهم است.

شماری از اعضای طالبان می گوید که یک شاخۀ نسبتا معتدل تری از طالبان ظهور کرده است که یک دیدگاه کاملن متفاوت در برابر زنان دارند. اما جنرال جان آلن این موضوع را رد می کند:” من به  این موضوع باور ندارم؛ حتا برای یک لحظه هم به آن باور نمی کنم.”

به گفتۀ جنرال جان آلن ، ناتو در دادخواهی حقوق همۀ شهروندان افغان به ویژه حقوق زنان در افغانستان نقش بزرگی را بازی خواهد کرد.

 

منبع: خبرگذاری رویترز

برگردان: قیام نوری